Protocol COVID-19

Protocol COVID-19

Protocol “Gastenverblijf  COVID-19”

Onze toewijding voor een schoon en veilig Hotel Bieze en Restaurant Vlint21:
Bij Vlint21 en Bieze nemen we de richtlijnen op gebied van hygiëne erg serieus. Daarom maken wij bewust de
keuze om extra stappen te ondernemen om de veiligheid van onze gasten en het personeel te waarborgen.
Naast het naleven van de HACCP-hygiëne code, zorgen wij ervoor dat we elke dag op de hoogte zijn van
de laatste ontwikkelingen op het gebied van alle maatregelen en richtlijnen omtrent COVID-19.
Onze gezondheids- en veiligheidsmaatregelen zijn ingericht om een breed spectrum virussen aan te
pakken, waaronder COVID-19. Van het grondig wassen van onze handen, het gebruiken van de
toegewezen desinfectiemiddelen, tot aan uitgebreide schoonmaak procedures. Ons huidige
hygiëneprotocol wordt toegelicht in het onderstaande document.
Bovendien zorgen wij ervoor dat ons personeel, beschikkende over kennis van zaken omtrent gezondheid
en veiligheid, elke dag gecheckt wordt op gezondheidsklachten. Dit doen we middels een schriftelijke
triage. Alle uitkomsten worden gedocumenteerd.

Onderstaand een aantal werkwijzen ter preventie van het verspreiden van het virus:

• Handhygiëne: Wij wassen meerdere keren en grondig onze handen. Dit wordt tijdens onze team
meetings extra benadrukt.

• Attributen: Het bedienend personeel wordt voorzien van latex handschoenen. Er wordt van hen
verwacht deze ten alle tijden te gebruiken. Deze worden uiteraard regelmatig verwisseld.

• Trainingen: Als aanvulling op de periodieke trainingen, creëren we dagelijks bewustwording bij
onze medewerkers omtrent alle regels ter preventie van de verspreiding van COVID-19.

• Desinfectie: Er wordt op verschillende plekken in ons restaurant, zowel binnen als buiten,
gebruikt gemaakt van dispensers met desinfectiemiddel. Zo kunt u uw handen ten alle tijden
desinfecteren.

• Afstand: Alle ruimtes in Vlint21 zijn ingericht op de 1.5-meter economie. We vragen hierin uw
medewerking om dit samen, in de praktijk, tot een succes te brengen.

Schoonmaak producten en protocollen:

• Deurhendels en fysieke attributen: Wij zorgen ervoor dat deurhendels en andere
aanrakingspunten op regelmatige basis worden schoongemaakt en gedesinfecteerd.

• Openbare ruimtes: Wij zorgen ervoor dat er in alle openbare ruimtes extra aandacht wordt
besteed aan aanrakingspunten. Bijvoorbeeld de hoek van de bar, deurhendels, toiletten en
attributen op het terras.

• Achter de schermen: In de ruimtes waar er ‘achter de schermen’ gewerkt wordt, wordt extra
aandacht besteed aan het desinfecteren en schoonmaken van aanrakingspunten zoals alle
keukenattributen, de wasruimte en de personeelsruimtes.

“Gastenverblijf”
1. Het maken van een reservering
• Als de gast een reservering maakt via onze website, zullen zij herinnerd worden ons “Protocol
Gastenverblijf X COVID-19”.
• Als de gast enige gezondheidsklachten vertoont rondom de datum van de reservering, wordt er
verzocht om de reservering te verplaatsen naar een ander moment.
• Bij reserveringen met een minimum van 3 personen wordt de vraag gesteld of zij uit hetzelfde
huishouden komen.

2. Entree van de gast
• Onze gasten worden ontvangen op het terras.
• Onze bediening ontvangt de gast op gepaste afstand.
• Er wordt een korte triage uitgevoerd om de veiligheid van onze gasten en de medewerkers te
waarborgen. Er wordt van u verwacht dat u dit in alle eerlijkheid en met geduld beantwoord.

3. Placeren van de gast
• Zodra de triage is voltooid, gaan wij de gast voor naar de aangewezen tafel. Hier proberen wij
zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van onze gasten.

4. Garderobe
• De bediening zal geen jassen aannemen in verband met onze hygiënevoorschriften.
• We zullen onze gasten vriendelijk verzoeken om de jassen bij hen te houden.

5. Uitleg van ons COVID-19 protocol
• Ons COVID-19 protocol wordt kort en bondig uitgelegd aan tafel. Wij staan voor u klaar om al uw
vragen te allen tijde te beantwoorden.

6. Dranken serveren
• De bediening zal op gepaste afstand van de tafel de dranken serveren op het plateau dat naast de
tafel is geplaatst.
• We laten onze gasten weten dat de bestelling is geserveerd.
• De gast mag de bestelling zelf van het plateau pakken.

7. Opnemen van een bestelling
• De bediening zal op gepaste afstand de bestelling opnemen.

8. Eten serveren
• De bediening zal het eten serveren op het desbetreffende plateau naast de tafel van de gast.
• De gast mag de borden zelf van het plateau pakken.

9. Toiletten
• Voor de toiletten worden kaartjes uitgegeven. Indien deze op zijn, moet de volgende even wachten. Dit om wachtrijen te voorkomen.
• De deurhendels van de toiletten zullen elke 15 minuten gedesinfecteerd worden.
• De toiletten zullen regelmatig gecheckt worden op schoonheid en indien nodig
worden de attributen aangevuld.
• Desinfectiemiddelen zullen voor u klaarstaan na het gebruiken van het toilet.

10. De tafel checken
• Als het eten geserveerd is, zal de bediening verifiëren of alles naar wens is.
• We laten onze gasten weten dat zij ons ten alle tijden kunnen attenderen om hen van dienst te zijn.
Dit om lopen tussen de tafels te beperken.

11. De tafel afruimen
• Als de gast is uitgegeten, zal de bediening ervoor zorgen dat er een leeg plateau voor de tafel
klaarstaat.
• De bediening zal vragen aan de gast of zij de lege borden op het plateau kunnen plaatsen. Als de
gast dit liever aan de bediening overlaat, is dit ook een optie.

12. Vragen naar koffie of thee
• Als de gast aangeeft uitgegeten te zijn, wordt er gevraagd of hij/zij een dessert, koffie of thee
wenst.

13. De rekening presenteren
• Wanneer de gast vraagt om de rekening, wordt deze gepresenteerd op het plateau nabij de tafel.
• Als de gast aangeeft gereed te zijn, kan er aan tafel worden betaald.

14. Betaling
• De betaling vindt te allen tijde plaats aan tafel middels een betaalkaart.
• De bediening zal ervoor zorgen dat het juiste bedrag is ingevoerd op de pinterminal. Deze zal dan
worden geplaatst op het plateau nabij de tafel. Zo heeft de gast alle ruimte om op gepaste afstand
de betaling te voltooien.
• Wij verzoeken onze gasten om de betalingen niet te splitsen met meerdere tafelgenoten. Dit om het
contact te beperken.
• De pinterminal wordt na gebruik direct gedesinfecteerd.

15. Vertrek van de gast
• Als de betaling is voltooid, zullen wij de gast een kopie van de nota aanbieden.
• Wij zullen de gasten voorzien van visitekaartjes en bedanken hen voor het bezoek. Daarnaast
hopen op een spoedige terugkeer.
• Wij verzoeken de gast vriendelijk om via de door het personeel aangewezen deur het bedrijf te verlaten. Deze
zijn bedoeld om tweerichtingsverkeer te voorkomen.